• hét. jún 27th, 2022

Esztergominfo

Esztergom és környéke hírek, információk

Gyakoribb szelektív szállítás Esztergomban

Byadmin

febr 6, 2022

“Több jelzés érkezett önkormányzatunkhoz arról, hogy a szelektív hulladék havi egyszeri elszállítása problémákat okoz azoknak, akik környezettudatos módon igyekeznek a valóban újrahasznosítható hulladékot elkülönítve gyűjteni.”

Hernádi Ádám a város polgármestere közösségi oldalán tette közzé az információt: “az a döntés született, hogy a családi házas övezetekben a szelektív járat februártól a korábbi havi egy alkalom helyett kéthetente jár.”

Azon családi házas ingatatlanhasználók, akik a nyári akció keretében nem tudták átvenni a szelektív hulladék tárolására alkalmas 120 literes edényeket, továbbra is megtehetik a következő módon: a Vertikál Zrt. ügyfélszolgálati irodájában az átvételi elismervény kitöltését követően az edényt az Esztergom-kertváros Kesztölci úti hulladékátrakó-állomásán vehetik kézhez.

Az Árok utca 44. szám alatt létesített gyűjtőhelyen lehetőség van a fentieken kívül üveghulladék leadására is. Felhívjuk figyelmüket, hogy itt kizárólag érvényes szerződéssel rendelkező természetes személyek számára biztosított az átvétel és csak és kizárólag a szelektív hulladékfeldolgozás keretében gyűjtött csomagolási hulladékra vonatkozik. A gyűjtőpont folyamatos kamerás vagy személyes felügyelet alatt áll, kommunális, elektromos, építési-, és lomhulladék elhelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely minden esetben feljelentést von maga után. Továbbá kérjük, hogy a papír és műanyag hulladékot minden esetben a gyűjtőedényben lapra hajtogatva, laposra taposva vagy darabolva helyezzék el. A kialakított gyűjtőpont és környezetének állapota csak úgy maradhat rendezett, ha erre mindannyian figyelmet fordítunk. A földön semmilyen esetben ne hagyjanak hulladékot. Az edények telítettségét folyamatosan ellenőrizzük, és szükség szerint a gyakoribb elszállításról gondoskodunk.

A közületek, vendéglátó és szolgáltató egységek az Árok utca 44. telephelyen kialakított gyűjtőpontot nem jogosultak igénybe venni. Részükre a Vertikál Nonprofit Zrt 2021. november 4. napjától kezdődően lehetőséget biztosít a szelektív hulladékok hulladékgyűjtő edényzetben történő gyűjtésére, illetve a Kesztölci úton található Hulladékkezelő telepen való szelektív hulladék leadására. A szolgáltatásba való bekapcsolódás feltétele a Közszolgáltatóval történő szerződéskötés. A szelektív edényzetek ürítése 2 heti gyakorisággal történik a 45. héttől kezdődően, melynek pontos napját a szerződéskötéskor adják meg. A részletekről kérjük a Vertikál Nonprofit Zrt ügyfélszolgálatán érdeklődjenek.

Zöldjárat

Mint minden évben a zöldjárat idén is áprilisban indul, kérjük ezt megelőzően zöldhulladékot ne helyezzenek ki. A tavalyi évhez hasonlóan a zöldhulladékot kizárólag a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. logójával ellátott, lebomló hulladékgyűjtő zsákban szállítják el, egyéb zsákokban kihelyezett zöldhulladékot nem. A zsákokon kívül elszállítjuk a kisebb, maximum 10 cm átmérőjű faágakat, gallyakat is, amelyek kb. egyméteresre darabolva, megfelelő vastagságú zsineggel kötegelve helyezhetők ki a zsákok mellé. Kérjük ügyeljen arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön. Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztartási hulladékot vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el. Az említett zsákok az ügyfélszolgálaton vehetőek át (évente 40 db), továbbá lehetőség lesz plusz zsák vásárlására is, ezen pontok megjelöléséről tájékozódjon ügyfélszolgálaton. A zsákokat minden esetben jól látható, járművekkel megközelíthető helyre helyezze ki, szállítási napokon reggel 6 óráig.

Lomtalanítás

Minden érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakos évente egyszer térítésmentesen kérhet lomtalanítást, melynek keretében a szolgáltató elszállítja a feleslegessé vált bútorokat, textíliákat, gyerekjátékokat, kerti műanyag eszközöket, műanyag vödröket stb. A lomtalanítás során építési-, bontási, kommunális és biológiailag lebomló hulladék nem adható le. Ebben az esetben konténert szükséges rendelni a közszolgáltatótól, melyet a 0630/518-4401 telefonszámon tehetnek meg.